Mardin’de 9 tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girme sevinci yaşanıyor

Mardin’de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile manastır UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne gimesi memnuniyetle karşılandı. Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, […]

Mardin’de 9 tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girme sevinci yaşanıyor
Mardin’de 9 tarihi yapının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girme sevinci yaşanıyor
Selman Güneş
  • Yayınlanma3 Mayıs 2021 12:05
  • Güncelleme3 Mayıs 2021 12:06

Mardin’de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile manastır UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne gimesi memnuniyetle karşılandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girdi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne giren manastır ve kiliseler her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

 Yukarı Mezopotamya’nın en ünlü tarihi yapıtlarından biri olan Deyrulzafaran Manastırı, Mardin’e 5-10 dakikalık mesafede. Süryani Kadim cemaatinin dini eğitim merkezi olan manastır, 4. yüzyıla tarihlendirilir. Manastır halen Süryani Kilisesi’nin önemli merkezlerinden biri olarak faal durumda.  Manastır,  güneşe tapan Şemsiler’e ait Güneş Tapınağı ile Romalılar tarafından kale olarak kullanılan alanın üzerine kurulmuş. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikamet yeri olan ve üç kattan oluşan manastır, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda gelmiş.  Metropolit Aziz Hananyo tarafından 793 yılından itibaren büyük bir tadilat yaptırılan manastır, bir süre onun adıyla anılır. Çevresinde yetiştirilen safran bitkisi nedeniyle manastırın adı daha sonra Safran Manastırı (Deyrulzafaran) olmuştur. Deyrulzafaran ismi, Arapçada manastır anlamına gelen “deyr” ve safran anlamına gelen “zaferan” kelimelerinden gelmiştir.  

FOTO KAYNAK: MARDİN VALİLİĞİ

Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı

 Yörenin kutsal merkezi, Midyat’a 22 kilometre uzaklıktaki Yayvantepe köyünde bulunan Mor Gabriel Manastırı. MS 397 yılında kurulan mabet, dünyanın en eski faal manastırlarından biri olma işlevini sürdürüyor. Manastır, Süryani Kadim Ortodoks cemaatinin ünlü ve büyük yapıtlarından biri. Ana kilisedeki mozaikler, doğu bölgelerindeki Bizans sanatının günümüze ulaşabilen en görkemli örneklerindendir. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen kubbenin ise vaftizhane için yapıldığı düşünülüyor. Komplekste, Ana Kilise’nin yanı sıra Meryem Ana’ya, Kırk Şehitler’e ve manastırın kurucusu Mor Simeon’a adanmış üç kilise daha var. Mor Simeon Kilisesi’nde Mısırlı keşişlerin mezarı olarak bilinen sekizgen bir anıt mezar ve üç mezar odası bulunmaktadır. 

Meryem Ana Kilisesi (Anıtlı köyü)
        Hah (Anıtlı) Köyü yakınında bulunan kilisenin mimarisi göz dolduruyor. 1. yüzyılda yapılmış zafer takı biçimli bir Roma yapısının,  5.-6. yüzyıllarda kiliseye dönüştürüldüğü düşünülmekte. Kubbenin dıştan üst yapısı ve çan kulesi ise 20. yüzyıl eklemeleridir. Kilise Mardin civarında az rastlanan kare planı ve merkezi kubbesiyle Deyrülzaferan Manastırı’na benzemektedir..

Hah Katedrali (Mor Sobo Kilisesi)

FOTO: MARDİN VALİLİĞİ

 6. yüzyılda Mor Sobo’ya adanmış olan bu katedralin kalıntıları, önemli bir tarihi eserdir.