AYM, HDP iddianamesini iade kararını gerekçesiyle Yargıtay’a gönderdi

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasına ilişkin iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, HDP’nin kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine karar verildiği belirtildi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, “Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E.2021/1 (Siyasi Parti Kapatma), K.2021/1 sayılı kararıyla, Halkların Demokratik Partisi’nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle […]

AYM, HDP iddianamesini iade kararını gerekçesiyle Yargıtay’a gönderdi
AYM, HDP iddianamesini iade kararını gerekçesiyle Yargıtay’a gönderdi
Selman Güneş
  • Yayınlanma15 Nisan 2021 22:07

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasına ilişkin iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, HDP’nin kapatılması talebiyle düzenlenen iddianamenin Yargıtay Başsavcılığına iadesine karar verildiği belirtildi. İnternet sitesinde yer alan açıklamada, “Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E.2021/1 (Siyasi Parti Kapatma), K.2021/1 sayılı kararıyla, Halkların Demokratik Partisi’nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle düzenlenen 17/3/2021 tarihli ve 36321649/2021/1 sayılı iddianamenin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

AYM, kararın gerekçesine ilişkin açıklamasında, siyasi parti kapatma davasının mahiyetine uygun hükümlerinin belirlenmesi, öncelikle Anayasa’nın 68. ve 69. maddelerinin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekilerek, kapatma kararı için, “Bir siyasi partinin 68’inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır” denildi.

HDP’nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle düzenlenen iddianamede, parti organlarının ve üyelerinin “Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı eylemleri nedeniyle partinin bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin ileri sürüldüğü aktarılan açıklamada, “Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, şöyle denildi:

“İddianamenin incelenmesinden, Partinin “Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” aykırı eylemlerin odağı haline geldiği iddiasının temelini, Partinin merkez teşkilatında görev alan üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile taşra teşkilatında yönetici olarak görev yapan üyelerinin eylemlerinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemlerin bir kısmına İddianamede yer verilirken büyük bir kısmına İddianamede açıkça yer verilmeksizin, sadece bu eylemleri konu alan soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulmuştur. Söz konusu yöntemle, Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ve mahkemelerce görülmekte olan kamu davalarına ilişkin dosya numaralarına yer verilerek ilgililer hakkında hangi suçtan dolayı soruşturma ve/veya kovuşturma yapıldığının belirtilmesi yoluna gidildiği görülmektedir.

İDDİALARIN MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLME İMKANINI YOK

Soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin bu bilgilere listeler hâlinde İddianamede yer verilmesi, söz konusu soruşturma ve kovuşturmalara konu eylemlerin neler olduğunun belirlenmesini mümkün kılmadığı gibi bu eylemlerin Mahkemece değerlendirilmesine de imkân tanımamaktadır. İddianamede, bu kişilerin Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerinin somut olarak ne olduğu belirtilmeksizin ve eylemlerine ilişkin açıklama yapılmaksızın sekizyüzün üzerinde kamu davasına ve beşbinin üzerinde soruşturmaya konu suçtan bahsedilmiştir. Kişilerin Anayasa’nın 69. maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerine iddianamede açıkça yer verilmeksizin, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulması, söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesini imkânsız kılmaktadır.”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek. İddianamenin Yüksek Mahkeme’ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.