Odalar ve Borsalar Mardin Valisi ile bölgesel kalkınma meselelerini müzakere etti

Mardin Odaları ve Borsaları, bölgesel kalkınma amaçlı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin Valiliği ziyaret edildi. 12 Temmuz 2021’de Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a yapılan ziyaretin katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Meclis Başkanı Nezir Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Mardin […]

Odalar ve Borsalar Mardin Valisi ile bölgesel kalkınma meselelerini müzakere etti
Odalar ve Borsalar Mardin Valisi ile bölgesel kalkınma meselelerini müzakere etti
Selman Güneş
  • Yayınlanma14 Temmuz 2021 09:45

Mardin Odaları ve Borsaları, bölgesel kalkınma amaçlı faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mardin Valiliği ziyaret edildi.

12 Temmuz 2021’de Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’a yapılan ziyaretin katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Meclis Başkanı Nezir Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Ziyarette şehrin ve bölgenin kalkınmaya ilişkin çeşitli sorunları ele alındı. Bu kapsamda gündem maddeleri şöyleydi: Siirt fıstığı dikim faaliyetleri, Yer fıstığı ekim çalışmaları, İş dünyasının e-ticaret sistemine entegrasyonu, Yerel ürünlerin promosyonuna ilişkin inisiyatif, Anız yakımının engellenmesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile işbirliği, Bölgesel kalkınma amaçlı projelerde yerel ürünlerin tercihi, Odaların/Borsaların ilgili kuruluşlarla paydaş ilişki seviyesinin artırılması.

Toplantıda tarımsal ürün çeşitliliği kapsamında Siirt Fıstığı ve Yer Fıstığı özel bir önemle ele alındı. Mardin Valiliği de bu konuya çok olumlu bir yaklaşım sergilediğinden ortak çalışmalar yapılması hususunda iyi niyet beyanında bulunuldu. Ayrıca, Mardin’de ve civarında benzer şekilde katma değeri yüksek badem ve zeytin bitkilerinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Odalar/Borsalar, sebep olduğu yerel ve küresel sorunlar dolayısıyla Mardin’de ve civarında dönemsel olarak gerçekleştirilen anız yakım işleminin azaltılması hususunda ilgili kurumlarla işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

Odalar/Borsalar öncülüğünde gerçekleştirilmesi düşünülen “Yerel Ürünlerin Promosyonuna İlişkin İnisiyatif” kapsamında Valilik desteği talep edildi. Bu hususta icra edilecek faaliyetler için prensipte olumlu bir yaklaşım sergilendi.

Mardin’le ilgili hazırlanan ve yürütülen projelerde, imkânlar dahilinde, Mardin’de ve civarında üretilen malların/hizmetlerin tercih edilmesine dair müzakerelerde bulunuldu. Böylece bölgesel kalkınma amacına daha uygun hareket edilebilecek.

Mardin Odalarının/Borsalarının ilgili Kamu, Özel ve Karma kurum/kuruluşlar ile işbirliği seviyelerinin artırılmasına dair müzakerelerde bulunuldu. Bu husustaki olumlu niyet yinelendi ve Odalar/Borsalar, davet edilmeleri hâlinde paydaş/ortak olarak her türlü işbirliğine ve katkı sağlamaya hazır olduklarını bir kez daha yineledi.

Güzel bir ortamda gerçekleştirilen ve verimli neticelerin alındığı bu tür toplantıların sürdürülmesi ve işbirliğinin artarak devam ettirilmesi kararlaştırıldı.