Mardin’de Saraçoğlu ve Ensar mahallerindeki kentsel dönüşüm tarihi kent siluetini bozabilir

Mardin TMMOB İKK, Büyük Şehir Belediyesi tarafından yürütülecek Saraçoğlu ve Ensar Mahalle’lerindeki kentsel dönüm projeni ilişkin  “4 ile 8 katlı olduğu ve bu haliyle tarihi Mardin kenti siluetinin bozulacağı öngörülmektedir.” açıklaması yapıldı Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kentsel dönüşüm projeleri yerel halkın sürecin tamamında yer aldığı, STK ve mahalle temsilcilerinin sürece dahil edildiği, rant […]

Mardin’de Saraçoğlu ve Ensar mahallerindeki kentsel dönüşüm tarihi kent siluetini bozabilir
Mardin’de Saraçoğlu ve Ensar mahallerindeki kentsel dönüşüm tarihi kent siluetini bozabilir
Selman Güneş
  • Yayınlanma17 Kasım 2020 12:13
  • Güncelleme17 Kasım 2020 12:14

Mardin TMMOB İKK, Büyük Şehir Belediyesi tarafından yürütülecek Saraçoğlu ve Ensar Mahalle’lerindeki kentsel dönüm projeni ilişkin  “4 ile 8 katlı olduğu ve bu haliyle tarihi Mardin kenti siluetinin bozulacağı öngörülmektedir.” açıklaması yapıldı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kentsel dönüşüm projeleri yerel halkın sürecin tamamında yer aldığı, STK ve mahalle temsilcilerinin sürece dahil edildiği, rant odaklı olmayan tarihi mirası koruyan, kentin sosyo-kültürel yapısına uygun olan, kentle bütünlük sağlayan projeler olmalıdır. 

Mardin dokusu ve tarihi yapılarıyla UNESCO Dünya Mirasına kabul edilen bir kenttir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi dokusuyla bugünlere kadar korunan kent bugünlerde ise kentsel dönüşüm projeleriyle gündeme gelmektedir.

Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından yürütülecek olan Saraçoğlu ve Ensar mahallerindeki kentsel dönüşüm projesi Çevre Şehircilik Bakanlığının 25 haziran 2013 tarihli 3363 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 2 maddesine göre bakanlar kurulunca 2 temmuz 2013 tarihli dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Resmi gazete 27 temmuz 2014’te yayınlanan karar ile yürürlüğe girmiştir.

4 Eylül de Şanlıurfa Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu onayına gönderilen ve basına yansıyan projenin görüntüleri mahallede yaşayan hak sahipleri gibi kentin dinamikleri olan biz STK’larda basın aracılığıyla bilgi sahibi olduk.

Kentsel Sit etkileşim geçiş alanı içerisinde kalan Ensar ve Saraçoğlu mahallelerinde yapılmak istenen proje Şanlıurfa Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu onayına sunuldu. Etkileşim geçiş sahası kentsel sit alanının bulunduğu çevre içinde korunmasında, geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu alanlar olarak tanımlanıyor. Ancak gelinen süreçte Şanlıurfa Kültür varlıklarını koruma bölge kurulu onayına sunulan projenin kentsel sit alanıyla bütünlük sağlamadığı yapılan projeyle gözler önündedir.

Proje yürütücüsü olan Mardin Büyükşehir belediyesi en küçük rögar çalışmasını bile afiş afiş yayınlayıp, reklamlarla kamuoyuna sunarken Mardin’i bu kadar yakından ilgilendiren ve Mardin’in dokusunu etkileyecek önemli bir projeyi, proje sürecine kentin dinamiklerini ve yerel halkını dahil etmeyip uygulama projesine Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunduktan sonra basın ve kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Basına yansıyan proje detaylarında gözlemlediğimiz yapıların 4 ile 8 katlı olduğu ve bu haliyle tarihi Mardin kenti siluetinin bozulacağı öngörülmektedir. Bir diğer problem ise mahallede yaşayan hak sahiplerini Belediye ve Hazine Arazileri üzerinde yaptıkları yapılara imar barışı ile yapı kayıt belgesi aldıkları tapu başvurusunda bulunmalarına rağmen hak sahibi olamadıklarını belirtmişlerdir. Yapılacak olan projeyle mahallede yaşayan halkın bu durumda büyük mağduriyetler yaşayacağı, mülkiyet sorununun açığa çıkacağı bizi kaygılandırmaktadır. Yakın tarihte çatışma süreçlerinden sonra zarar görmeyen alanlarla birlikte riskli alan ilan edilen başta Nusaybin ve Sur örneğinde yapılan projelerin bölge halkına sosyo-kültürel yapısına uymadığı ve birçok mağduriyetin yaşandığı ve hala bu mağduriyetin devam ettiği coğrafyamızda benzer durumların yaşanması bizi endişelendirmektedir.

Mardin TMMOB İKK olarak ;

Projenin kamuoyuyla ve ilgili kurumlar ile açık ve şeffaf şekilde paylaşılmasını, Şanlıurfa kültür varlıklarını koruma kurulunun projenin yapılacağı alanda teknik incelemelerde bulunması ve bunu kamuoyunun bilgisine sunmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde gerekli hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu bilgisine sunarız.”