Mardin’de çiftçilerden hükümete acil elektrik destek çağrısı

Mardin Kızıltepe’de bir araya gelen Sivil toplum örgütleri ve muhtar temsilcileri tarımsalda kullanılan elektrik sorunuyla ilgili yaptıkları ortak basın açıklamasında Çiftçiler için hükümete yardım çağrısında bulundular. Ortak Çağrıda imzası bulunan: Kızıltepe Çiftçiler Dernek başkanı (Mikail Erbeyi) Nusaybin Çiftçiler dernek başkanı (Latif Köseoğlu) Kızıltepe Muhtarlar derneği ve Aynı zamanda Güneydoğu Muhtarlar federasyonu başkanı (Hatip Şeran) Mardin […]

Mardin’de çiftçilerden hükümete acil elektrik destek çağrısı
Mardin’de çiftçilerden hükümete acil elektrik destek çağrısı
Selman Güneş
  • Yayınlanma2 Ağustos 2021 11:14

Mardin Kızıltepe’de bir araya gelen Sivil toplum örgütleri ve muhtar temsilcileri tarımsalda kullanılan elektrik sorunuyla ilgili yaptıkları ortak basın açıklamasında Çiftçiler için hükümete yardım çağrısında bulundular.

Ortak Çağrıda imzası bulunan: Kızıltepe Çiftçiler Dernek başkanı (Mikail Erbeyi) Nusaybin Çiftçiler dernek başkanı (Latif Köseoğlu) Kızıltepe Muhtarlar derneği ve Aynı zamanda Güneydoğu Muhtarlar federasyonu başkanı (Hatip Şeran) Mardin muhtarlar Dernek başkanı (İsa Dal) Derik Muhtarlar dernek başkanı (Lokman Tekin) Kızıltepe Nakliyatçılar Dernek Başkanı (Abdullah Özçelik) ve 66 STK bileşeni bulunan Mardin toplumsal dayanışma federasyonu ve Kızıltepe Hububat merkezi başkanı (Mehmet Şerif Öter)

Basın açıklaması şu şekilde:

“Bu gün Mezopotamya’nın merkezinde yer alan dünyanın en bereketli topraklarına sahip, Mardin Kızıltepe’den 44 derece kızgın sıcakların olduğu mısır tarlasından velinimetimiz cefakâr çiftçilerimiz için hükümetimize sesleniyor ve elektrik desteği için çağrıda bulunuyoruz.

Çiftçilerimiz hepimizin sofrasına gelen gıdanın hammaddesini sıcakların altında alın teri dökerek, gece gündüz çoluk çocuğuyla birlikte çamurun içinde çalışarak tedarik etmeye çalışıyor.

Çiftçiler yaptıkları bu zor işi her ne kadar kendi hesaplarına yapıyor gibi görünse de işledikleri toprak ülkemizin milli servetidir.

Mardin ovamızda üretim yapan çiftçilerimiz ülkemizin ikinci ürün mısır ihtiyacının yaklaşık 3/1 yani üçte birini tek başına karşılıyor. İkinci ürün mısır kullanıldığı alanlar itibarıyla buğdaydan sonra ikinci sırada olup, ihtiyaç duyulan stratejik ürün konumuna gelmiştir.

Mardin ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için gerek ekonomik gerek tüketim ihtiyacı dolayısıyla ikinci ürün mısır üretimi teşvik edilmesi gerekirken ne yazık ki tarımsal sulamada kullanılan yüksek elektrik maliyeti nedeniyle; çiftçilerimiz ve elektrik şirketi sürekli birbiriyle sıkıntılı ve her ikisi de zor durumdadır.

Çünkü gelen yüksek elektrik faturaları çiftçilerin ödeme yapabilmeleri mümkün değildir. Çiftçiler ürünün tamamını satsa bile elektrik faturasını karşılayamıyor.

Hal böyleyken elektrik şirketi peşin parayla aldığı elektrik bedelini ödeyemez duruma geldiğini beyan ederek; İkinci ürün mısırda kullanılan elektriği kesmek zorunda kalacağını söylüyor.

Şayet elektrik kesintisi nedeniyle ikinci ürün mısır tarlada kuruyup, telef olursa bunun vebali çok çok ağır olur. 

Elektrik şirketi tarımsalda kullanılan iki milyar TL’ye yakın enerji bedeli alacağı için çiftçilere uzlaşma çağrısında bulunuyor.

Aksi halde elektrik kesintisine gitmekten başka çarelerinin olmadığını açıkça ifade ediyor. Derinliği yer yer 600-700 metreleri bulan sulama kuyuların elektriği kesilirse iki milyon ton civarında ikinci ürün mısır tarlada kuruyup, telef olacaktır.

Bu konuda hükümetimiz çiftçilerimize yardımcı olmalıdır. GAP sulama kanalları faaliyete geçinceye kadar, Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları düşürülmelidir. Adana, Kahramanmaraş ve cazibe sulamanın yapıldığı illerimizde, bölgelerimizde uygulanan, dönüm başı Mısır için 10 Lira, Buğday için 7 Lira su tüketim ücretinin aynısını Mardin çiftçilerimize de uygulanmasını eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde kesinlikle talep ediyoruz.

Sosyetenin yatlarında ve sürat teknelerinde kullanılan yakıt her türlü vergi ve katkı paylarından muaf iken, Milli servet için gece, gündüz cefakârca emek sarf eden çiftçilerimizin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik faturalarının yaklaşık 4/1 yanı her dört liranın bir lirası vergi ve katkı paylarıdır.

19 yıldır kesintisiz iktidarda olan hükümetimiz ülkemizin birçok yerinde devasa projeler hayata geçirdi, büyük yatırımlara imza attı ve ekonomik sıkıntı içinde olan birçok iş insanımızın yüz milyarlarca vergi borçlarını defalarca sildi ve afetti.

Bizde diyoruz ki; Sadece tarımsalda elektrik kullanarak, milli ekonomiye üretime, istihdama katkı sağlayan ve zor durumda olan çiftçilerimiz için GAP sulama kanalları faaliyete geçinceye kadar, hükümetimizden elektrik desteği ve bir defaya mahsus çiftçilerimizin elektrik borçlarına AF getirilmesini talep ediyoruz. 

MARDİN VALİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ.

GAP sulama kanalları ve gölet çalışmaları için 2021 yılı ödeneğinin artırılmasında Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’ın özel gayretleri olduğunu biliyoruz. Şuan kritik bir duruma gelmiş ikinci ürün mısır için kullanılan elektrik faturaların, çiftçilerimizin ödeyebileceği oranlarda olması için sayın valimizin hükümetimiz nezdinde hatta konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmesi hususunda yardımcı olmalarını özellikle talep ediyor ve bekliyoruz.

ÇİFTÇİLERİMİZİN, ÜRETİCİLERİMİZİN MUHATABI ÖZEL ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ DEĞİLDİR.YETKİLİ, SORUMLU HÜKÜMETİMİZDİR

Yıllardır Mardin’de tarımsal alanda yaşanan elektrik sıkıntısının tek sebebi 46 yıldır bitirilmeyen GAP sulama kanallarıdır.

GAP çoktan bitirilebilirdi, bu kadar enerjimizde boşa gitmemiş olurdu. GAP tamamlanmadan tarımsalda kullanılan elektrik özelleştirilmemeliydi.

Elektrik dağıtım şirketi özel bir şirkettir, tüccardır, elektriği parayla alır, karını ekler dağıtır. Tarımsalda kullanılan elektrik sorununun tek muhatabı ülkeyi yöneten hükümetimizdir. Çünkü Tarım MİLLİ servettir.

Sonuç olarak; Mardin’in Sivil toplum örgütleri ve Muhtarları olarak Sayın Hükümetimize çağrıda bulunuyoruz.   

Elektrik dağıtım şirketi de, çiftçide zor durumdadır. Milli üretimimizi ilgilendiren bu sorun acilen çözülmelidir. Şayet elektrik dağıtım şirketi alacığını tahsil etmek amacıyla ikinci ürün mısırda kullanılan elektrikleri keserse Allah esirgesin tarlada ekili iki milyon tona yakın mısır telef olacak, Mardin ve ülke ekonomisi için meydana gelebilecek ciddi kayıpların vebalini hiç kimse taşıyamayacaktır.”