Mardin TSO Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar toplantısı gerçekleştirdi

2024 yılı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi bilgilendirme toplantısı Mardin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Mardin TSO Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar toplantısı gerçekleştirdi
Mardin TSO Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar toplantısı gerçekleştirdi
Haber Merkezi
  • Yayınlanma8 Şubat 2024 22:56

Toplantıya, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın; Hatip Çelik, 3. Meslek Komitesi(Hayvancılık Et ve Süt Ürünleri) , 5 Meslek Komitesi (Tarım ve Ormancılık ) , 7 meslek Komitesi (Gıda Ve Unlu Mamüller) ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nden İsmail Altaş ve İbrahim Özel katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hatip Çelik kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesinin öneminden bahsetti.

Konuşmada Başkan Çelik; Kırsal kalkınma, bütün dünyada bölgesel gelişme ve büyüme politikaları çerçevesinde üzerinde durulan bir alandır. Sosyoekonomik refahın ülkenin tüm bölgelerine daha dengeli ve adil bir şekilde yayılmasını ve tüm bölgelerin ülkenin iktisadi kalkınmasına katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Kalkınma planının temel amacı, kırsal toplumun ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Genel olarak bakıldığında ise işsizlik, yoksulluk, istihdam gibi sorunların minimize edilmesi, çevrenin korunması, doğal kaynakların korunması, altyapı faaliyetlerinin iyileştirilmesi istenmektedir

Kırsal kalkınma yatırımları; genel olarak kırsalın gelişmesi amacıyla yapılan yatırımlar olarak tanımlanabilir. Kırsal gelişimin ve kalkınmanın sağlanması amacıyla yapılmakta olan bu yatırımlar sayesinde ülkemizin gerek sosyal gerek ekonomik açıdan gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Dolayısıyla, kırsal ve tarımsal kalkınma yatırımları ile bu yatırımlara yönelik hibe, teşvik ve destek programları büyük önem arz etmektedir.

Başkan Çelik ‘ Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi tarzında sunulan hibe ve teşvik programlarından en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor diyerek toplantımızın ilimiz ve Mardin TSO için verimli geçmesini diledi.

Toplantıya, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü’nden İsmail Altaş ve İbrahim Özel 15. Etap 2023-2024 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında ” Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi’’ sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda;

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIM KONULARI

( Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımla, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar, Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar, Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına yönelik yatırımlar )

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI

( Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları, Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar, Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları), El Sanatları (Zanaatkȃrlık) Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar, İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar, Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar Tarımsal Amaçlı Örgütler İçin Makine Parkı Yatırımlar,Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar ‘dan ve destek tutarlarından bahsedildi.

Daha sonra toplantı, soru ve cevap ile sona erdi.