Mısır ekeceklere Dicle Elektrik’ten risk uyarısı

Dicle Elekt­rik, ener­ji nakil hat­la­rın­da ge­rek­li ba­kım­la­rın ya­pı­la­ma­dı­ğı için su­la­ma dö­ne­min­de ke­sin­ti­le­rin ya­şa­nı­la­bi­le­ce­ği için çift­çi­le­rin mısır eki­min­de plan­la­ma ya­par­ken bu hu­su­su dik­ka­te al­ma­sı­nı is­te­di. Kı­zıl­te­pe il­çe­sin­de buğ­day ha­sa­dı­nın hemen ar­dın­dan yak­la­şık 450 bin dekar alan­da ikin­ci ürün mısır eki­mi plan­la­nı­yor.­

Mısır ekeceklere Dicle Elektrik’ten risk uyarısı
Mısır ekeceklere Dicle Elektrik’ten risk uyarısı
Selman Güneş
  • Yayınlanma6 Haziran 2024 00:38

Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Mardin’in Kızıltepe ilçesinde buğday hasadının hemen ardından yaklaşık 450 bin dekar alanda ikinci ürün mısır  ekilimi planlanıyor. Ancak Dicle Elektrik, enerji nakil hatlarında gerekli bakımların yapılamadığı için sulama döneminde kesintilerin yaşanılabileceği için çiftçilerin mısır ekiminde planlama yaparken bu hususu dikkate almasını istedi.

 

Dicle Elektrik, Mardin’in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde kesintisiz enerji dağılımının risk altında olduğunu açıkladı.

2023 yılında Mardin’de tarımsal sulama abonelerinin yararlandığı bazı enerji nakil hatlarında Dicle Elektrik tarafından yapılması planlanan bakım çalışmaları, bazı tüketicilerin başvurusu üzerine mahkemelerin verdiği tedbir kararları yüzünden durmuştu. Şirket de özellikle tarımsal sulama çalışmaların yoğunlukta olduğu ilçelerde enerji arzının tehlike altında olabileceği açıklamasını yaptı. Dağıtım şirketi, çiftçilerin mağduriyet yaşamamak için ürün ekerken bu durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

Dicle Elektrik, “Bölgelerde düzenli yapılması gereken bakım çalışmalarının gerçekleşememesi, üstüne üstlük kayıt dışı elektrik kullanımın da etkisiyle alabildiğine artan elektrik tüketimi, enerji arz güvenliği ve kaliteli enerji dağıtımını zora soktu. Bu sebeple Dicle Elektrik, 2024 yılında özellikle mısır ekimiyle uğraşan çiftçilerin bu durumu göz önünde bulundurarak planlama yapmaları gerekiyor.”

Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Mısır ekimi ve sulanması döneminde elektrik nakil hatlarımıza kapasitesinin çok üzerinde yük binmekte ve bundan kaynaklı olarak sık sık arıza meydana gelmektedir. 2023 yılında mahkemeler tarafından verilen tedbir kararları nedeniyle özellikle Derik ve Kızıltepe bölgelerinde gerekli olan bakım çalışmalarını ne yazık ki yapamadık. Bakım yapılması gerekli olduğundan alınan kararlara itiraz ettik, ama süreç halen sonuca bağlanmadı. Henüz sulama sezonu başlamadan, çiftçilerin bakımı yapılamayan elektrik nakil hatlarının aşırı yüklenmeyi kaldıramaması ve bundan kaynaklanan arızaların yol açabileceği kesintileri göz önünde bulundurması, ürün ekme planlamalarını buna göre yapması gerekir. Bu sene özellikle mısır ekecek olan çiftçilerimizin, verim kaybı dolayısıyla da mağduriyet yaşamamaları için bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.”