HDP’li Gergerlioğlu’ndan burs ve KYK kredi borcu olan gençlerin borçlarının silinmesi için kanun teklifi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü’nde bütün üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs ve KYK kredi borcu olan gençlerin borçlarının silinmesi İçin kanun teklifi verdi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin […]

HDP’li Gergerlioğlu’ndan burs ve KYK kredi borcu olan gençlerin borçlarının silinmesi için kanun teklifi!
HDP’li Gergerlioğlu’ndan burs ve KYK kredi borcu olan gençlerin borçlarının silinmesi için kanun teklifi!
Selman Güneş
  • Yayınlanma17 Kasım 2020 13:04
  • Güncelleme17 Kasım 2020 13:05

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü’nde bütün üniversite öğrencilerine geri ödemesiz burs ve KYK kredi borcu olan gençlerin borçlarının silinmesi İçin kanun teklifi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

GENEL GEREKÇE

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde Türkiye eğitimde olmayan %25’lik genç oranıyla birinci sırada yer almaktadır. Konda Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye’de Gençlerin Katılımı araştırmasına göre Bir siyasi partiye üye olan (faaliyet gösteren) gençlerin oranı % 9’dur. Gençlerin siyasi katılımının düşük oranlarda olduğu görülmektedir. Türkiye’deki gençlerin STK’lara üyeliği KONDA Araştırma ve Danışmanlık verilerine göre %27,1 olarak gerçekleştir.

Türkiye adına en önemli sorunların başında, gençlerin istihdam ve işsizlik sorunu olduğu kabul görmektedir. Bu bağlamda işsizlik, yapısal anlamda farklılıklar içermektedir. Bu farklılık kaynağı ise ekonomik sonuçları bakımından toplumsal ve sosyal bir sorun olmasından ileri gelmektedir. Söz gelimi, gelir yoksunluğu nedeniyle fakirlik sonucunu doğururken, diğer yandan bireyler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileriyle sosyal dışlanmaya neden olabilmektedir.

Diğer yandan Birleşmiş Milletlerin 2005 yılında yayınladığı gençlik raporunda, yoksulluk, eğitim ve istihdam en temel gençlik sorunları arasında ön plana çıkmaktadır. 2002 yılında, İnönü Üniversitesi öğrencileriyle yapılan bir araştırmada gençlerin harcama kalemlerinin aslan payını %42 ile yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar oluşturmaktadır. Ancak kültürel ihtiyaçlara yönelik pay düşüktür. Gençliğin en mühim sorunu olarak işsizliğe vurgu yapılmıştır. Daha sonrasında psikolojik sorunlar, toplumsal baskılar, yeterince özgür olamama ve cinsel sorunlar gelmektedir.

SEKAM’ın 2013 yılında yaptığı saha araştırmasının gençliğin en önemli sorunları başlığı altındaki değerlendirmesine göre, gençliğin en önemli beş sorunu birinci düzey bazında eğitim (%33), ahlaki yozlaşma (%17), meslek edinme (%14), iş bulamama (%14) ve aile tarafından anlaşılamamak (%7) şeklinde sıralanırken, diğer yandan ikinci tercih bazında ise; meslek edinme (%18), eğitim (%14), ahlâki yozlaşma (%13), iş bulamama (%10) ve uyuşturucu kullanımı (%9) olarak tezahür etmektedir.

Günümüzde her 4 gençten 1’i işsiz durumdadır. Ekonomik veriler de bu durumun yakın zamanda değişmeyeceğini göstermektedir. Bu gençler üniversite sınavı ile zaten isteseler de üniversite okuyamamakta okuyan gençler de ekonomik anlamda yıpranmaktadır. Bu gençlere verilen burslar nefes almalarını sağlamakta anacak kredi şeklinde ödemeler eğitim sırasında rahatlatsa da %25’i bulan işsizlikte geri ödeme de hayatlarını zorlaştırmaktadır. Gençlerimizin eğitimlerinde devletten alacakları bütün yardımlar geri ödemesiz olmalıdır. Eğer biz gençlerimizi okumaya ve üretmeye yönlendirmek istiyorsak bu konuda ihtiyaçlarını baz alarak adımlar atmalıyız. Öncelikle okuyan bütün öğrencilerimize geri ödemesiz burs verilmelidir. Şu anda kredi borcu olan tüm gençlerin de kredi borçları silinmelidir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Yüksek öğrenim gören tüm öğrencilere öğrenim hayatları boyunca burs verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yüksek öğrenim görmekte olan veya mezun olmuş, öğrenim ve katkı kredisi borcu olan bütün öğrencilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURT HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kanununun 14’üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek öğrenime başlayan bütün öğrencilere hiçbir şart ve ön koşul aranmadan, tüm öğrenim hayatları boyunca burs verilir.”

MADDE 2- 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kanununun 16’ıncı Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim ve katkı kredisi almakta olan ve mezun olup kredi borcu olanların bütün borçları silinir”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlülüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.